GED

Цветната проба в печатницата

Среща с професионалисти от различни области на печата за промените настъпили след внедряването на цветопробна система

18 Ноември 2010, 9:30 до 16:30

Хотел Форум (бившия Славия), София, бул. Цар Борис III, 41

Цветови пространства и особености на цветопредаването при различните видове печат

Христо Стайков (Гед), Уилиам Кот (Kodak)

Inkjet решения на EPSON - настояще и бъдеще

Андреас Охлерт - (Epson)

Fogra - видове цветови стандарти и как да изберем подходящия

Росен Милушев - (Гед)

Цветопробната система като част от работния поток при комерсиален печат и печат на опаковки (включително флексо печат) - Коdak Matchprint.

a. Новостите при офсетовия печат

b. Особености и възможности при печата на опаковки, включително при флексо печата

c. Роля и значение на цветната проба

Христо Стайков - (Гед), Росен Милушев - (Гед),

Искрен Цветков - (Kodak)

Практиката на успеха - защо избрахме да използваме цветните проби?

Гледната точка на няколко наши партньори

Широкоформатният печат - нови възможности за вашия бизнес

Андреас Охлерт (Epson)

Регистрирай се
Контакти
1505 София Тел.: 02 / 80 61 200 e-mail: office@ged-bg.net
ул. Васил Друмев 36 Факс: 02 / 80 61 291 web: www.ged-bg.net